mẫu hóa đơn gtgt

Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một …

Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT Xem thêm »