Home » Tag Archives: khai báo thuế

Tag Archives: khai báo thuế

Doanh nghiệp không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT

mẫu hóa đơn gtgt

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015. Một trong những nội dung được sửa đổi về quản lý thuế để tiếp tục ... Xem thêm »