Home » Màu sắc Giáng sinh 2014 khắp đất nước » noeldanang2-1419441284_660x0

noeldanang2-1419441284_660x0

Giáng sinh 2014

Tối 24/12, hàng nghìn người dân Đà Nẵng đổ đến các nhà thờ dự canh thức giáng sinh và thánh lễ. Thu hút đông người nhất là nhà thờ Chính tòa. (Ảnh: Nguyễn Đông)

Ý kiến của bạn: