Home » Màu sắc Giáng sinh 2014 khắp đất nước » IMG-0579-1419436234-1-1419473307_660x0

IMG-0579-1419436234-1-1419473307_660x0

Giáng sinh 2014

Nhiều ông già Noel đi phát quà theo đơn đặt hàng bị kẹt cứng giữa quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Ý kiến của bạn: