10-1423539202_660x0

Đào, quất xuống phố bán tết 03

Chị Hương thu mua cành đào từ các hộ ở Nhật Tân rồi chở đi bán rong.

Ý kiến của bạn: