metro2-2637-1420088991

Cuộc đua nghẹt thở trong ngành siêu thị

Việc Berli Jucker mua lại Metro Việt Nam là thương vụ M&A tiêu biểu năm qua.

Ý kiến của bạn: