Home » Cuộc đua nghẹt thở trong ngành siêu thị » lotte-mart-JPG-2240-1420088992

lotte-mart-JPG-2240-1420088992

Cuộc đua nghẹt thở trong ngành siêu thị

Lotte Mart đang trở thành đối trọng lớn với các nhà bán lẻ đang hiện diện tại Việt Nam.

Ý kiến của bạn: