aeon-3313-1420088991

Cuộc đua nghẹt thở trong ngành siêu thị

Aeon đặt mục tiêu mở 20 trung tâm thương mại và siêu thị khắp cả nước.

Ý kiến của bạn: